top of page

NBI greining

Þegar snið yfir hughneigðir er skoðað er mikilvægt að hafa þetta í huga:

 

 • Ekkert hugsnið er gott eða slæmt, rétt eða rangt.

 • Hughneigð er ekki það sama og færni – maður hefur mögulega áhuga á einhverju en er ekki mjög góður í því og öfugt.

 • Hátt skor í einhverjum fjórðungi þarf ekki að þýða að þú hneigist til ALLRA þátta þess fjórðungs. 

 • Hugsnið getur breyst, en aðeins ef fyrir því er sterk ástæða. 

 • Maður getur þróað hugsun sína í fjórðungum sem maður hneigist minna til með skapandi hugæfingum.

Hvers vegna ættir þú að nýta þér NBI greiningar?

Aðallega vegna þess hversu auðskiljanlegar þær eru, hversu auðvelt að læra og skilja NBI-fræðin og umfram allt, hversu auðvelt er að beita NBI-þekkingunni við raunverulegar aðstæður.

Kobus Neethling og teymi hans hefur unnið að NBI™ þannig að það er orðið mjög fágað og háþróað. 8 vídda líkanið af hughneigðum gefur kost á djúpri innsýn í hugsnið einstaklinga og hópa. Til glöggvunar og til að veita smá innsýn í hvað má lesa úr NBI-hugsniði með einföldum hætti er hér smá listi yfir hvað einkennir þá sem hafa ríka hughneigð í eftirtöldum ferningum.

Ríkjandi blá (L1) hugsun snýst í hnotskurn um að …

 • halda sig við kjarna málsins og hafa sitt á hreinu

 • vera nákvæmur og greinandi

 • vera röklegur og horfast í augu við staðreyndir

 • vera hlutlægur og láta ekki tilfinningar þvælast fyrir sér

 • ástunda vísindaleg, einbeitt og öguð vinnubrögð

 • greina öll gögn og komast þannig að rótum vandans

 • hafa skynsemina ávallt að leiðarljósi

 • vera gagnrýninn og hreinskilinn

 • vera jarðbundinn og raunsær

 • átta sig á því að molar eru líka brauð (smámunasamur)

 • reikna, mæla, vega og meta

Ríkjandi græn (L2) hugsun snýst í hnotskurn um að …

 • viðhalda öryggi sínu í öllum myndum

 • fara gætilega, eitt skref í einu og gera hlutina í réttri röð

 • vera árangurs- og verkefnadrifinn

 • halda í hefðirnar – að breyta ekki bara breytinganna vegna

 • vera skipulagður og halda yfirsýn

 • vera snyrtilegur og hafa allt í röð og reglu

 • láta ekki glepjast – vera staðfastur

 • vera stundvís og bera virðingu fyrir tíma annarra

 • fara ekki af stað nema öll smáatriði séu á hreinu (vera ítarlegur)

 • leggja áherslu á framkvæmda-, verk- og kostnaðaráætlanir

Ríkjandi gul (R1) hugsun snýst í hnotskurn um að …

 • vera frjáls og fyrirbyggja stöðnun 

 • hugsa út fyrir kassann og gera tilraunir með nýjar aðferðir 

 • sjá hlutina með annarra augum 

 • skapa og leyfa listrænum hæfileikum að njóta sín 

 • hafa mörg járn í eldinum 

 • vera ráðsnjall og kænn – koma fram með nýjar lausnir á gömlum vandamálum 

 • sjá fram í tímann 

 • leyfa ímyndunaraflinu að njóta sín 

 • vera óhræddur við að samþætta ólíkar hugmyndir 

 • skoða heildarmyndina

Ríkjandi rauð (R2) hugsun snýst í hnotskurn um að …

 • láta sér lynda við annað fólk – vera félagslyndur

 • sýna virðingu og hlýju í framkomu við aðra

 • nota virka hlustun, hlusta eftir því sem ekki er sagt

 • eiga auðvelt með að afla sér fylgjenda

 • hafa stemninguna góða og andrúmsloftið létt

 • hafa hugrekki til að viðurkenna og vinna með tilfinningar

 • vera óhræddur við nánd og snertingu

 • hafa persónuleg gildi að leiðarljósi

 • nýta innsæi sitt og næmni fyrir líðan annarra

 • bera virðingu fyrir fjölbreytileika fólks

bottom of page